รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแห่งหนึ่งจ้าง  ttmnproject.com  ทำ Monitor datalogger temperature Motor จำนวน 4จุดเนื่องจากว่าเครื่องจักรของบริษัทในเปิดใช้เป็นเวลานานแล้วเกิด Overload ขึ้นกับเครื่องจักร  ซึ่งบริษัทไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิด Overload ขึ้นตอนไหน เนื่องจากบางครั้งเครื่องจักรก็ไม่เกิด Overload   รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงให้ ttmnproject.com  ทำโปรแกรม Save ข้อมูลตลอดเวลาภายในหนึ่งอาทิตย์ ซึ่งการเปิดเครื่องก็ไม่ได้เปิดตลอด 24 ชั่วโมง  การ Save ข้อมูลของโปรแกรมttmnproject.com  ได้จัดทำขึ้นนั้นจะ Save ข้อมูลเมื่อบริษัทได้เปิดเครื่องเท่านั้น   และเมื่อเกิดปัญหากับเครื่องจักรก็จะดูที่  Data logger ที่  ttmnproject.com รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทำขึ้นซึ่งจะแสดงการ Update ข้อมูลทุกๆ 1 นาที  เมื่อเราได้ข้อมูลการจะทำการนำไป Plot ลงกราฟโดยโปรแกรม Exel เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร

22

ตำแหน่งการติดตั้ง  Temperature Sensor

2

GUI  Software

1

Save Data Loger รูปแบบ Text File

34

Convert data เป็น File Exel

dsf
zhen qian niu niu ao men zu qiu pei lv zhen qian zha jin hua gai er bi fen wang 66ke ji wang huang jin cheng yu le ao men yong li wang shang yu le wang zhan zhen qian da pai you xi he ji yu le guan fang wang zhen qian qi pai zhen qian er ba gong you xi jin sha qi pai xia zai ao men pu jing du chang guan wang zhen qian zha jin hua wang shang yu le chang pai ming ben chi bao ma lao hu ji ji qiao 517qin zi wang er shou che zi xun wang wei xin kuai xun qing song yi ke ai mei li nv xing wang mei li feng qing wang zhong le fen xiang wang qi che bao yang le duo duo you xi wang ITzi xun ku ke ji zai xian ben di wang qi che bao yang re men yue du baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu