รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์เครื่องนำทางคนตาบอด ใช้หลักการระบบอุตราโซนิค ความถี่ 40 กิโลเฮิรตซ์ ซึ่งละเอียดจนมนุษย์ไม่ได้ยินเพราะมนุษย์เราจะได้ยินในระดับ 2กิโลเฮิรตซ์ – 20กิโลเฮิรตซ์ รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์คลื่นอุตราโซนิคจะกระทบกับวัตถุข้างหน้าจะสะท้อนกลับไปยังตัวรับ และควบคุมเป็นระบบไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งไปยังตัวสั่นสะเทือนทำให้เกิดการสั่นสะเทือนตั้งแต่ระยะที่ต่ำกว่า 1.30 เมตรโดยจะส่งสัญญาณเสียงมาทางหูฟังเมื่อจะเข้าใกล้วัตถุ และเมื่อหลบวัตถุที่รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ต้องการตั้งเอาไว้ก็จะไม่มีสัญญาณเสียงออกมา

รับทำโปรเจตอิเล็กทรอนิกส์รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์เครื่องนำทางคนตาบอด

รับทำโปรเจตอิเล็กทรอนิกส์รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์เครื่องนำทางคนตาบอด

Specification

–         ใช้แบตเตอรี่ 9 Volt

–         ใช้กับหูฟังได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

–         ประหยัดแบตเตอรี่

–         พกพาได้สะดวกเหมือนมี Iphone 1 เครื่อง

–         มีสวิตซ์ ON / OFF เมื่อไม่ใช้งาน

–         มีระบบ check สถานะแบตเตอรี่