รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องพันขดลวด ระบบเป็นระบบแทนการทำงานของ ซึ่งโรงงานแห่งหนึ่งได้จ้างเราไปทำซึ่งเราได้ใช่ Arduinoโดยเราศึกษาระบบการทำงาน PLC จากผู้ใช้เป็นการ Set Disply รอบตามต้องการที่ผู้ใช้ต้องการ รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ เราจะเอา Arduino ไป control Inverter 3 phase  รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องพันขดลวดจะสามารถพันหม้อแปลงที่ขนาดใหญ่โดยใช้ระบบควบคุมของ  ttmnproject.com ได้จัดทำขึ้น  รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบนี้ใช้งานได้จริงเพราะทาง  ttmnproject.com ได้เรียนรู้ระบบการทำงานจาก PLC ตัวเดิม  ซึ่งต้นทุนของระบบควบคุมมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับการใช้ระบบ PLC  ตัวเดิม

photo1107_11

 รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพันขดลวด

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพันขดลวด

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพันขดลวด