รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอนดนตรี ประเทศญี่ปุ่นได้มีการใช้สื่อการสอนทางด้านดนตรี โดยใช้การสั่นของระฆังแต่ละตัวโน้ตตั้งแต่ เสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา มี  โดยแต่ละตัวโน๊ตจะกำหนดโดยระฆังแต่ละตัว ซึ่งการส่งข้อมูลไปควบคุมนั้นจะส่งในรูปแบบ MIDI ซึ่งใช้สำหรับในการควบคุมอุปกรณ์ เพื่อเด็กนักเรียนได้มองเห็นภาพและมีจิตนาการของเสียงได้เข้าใจมากขึ้น

notes

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอนดนตรี  MIDI Controller for USB