รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เกจวัดระดับน้ำมันมีความสำคัญมากในการทำงานทางด้านอุตสาหกรรม   เนื่องจากจะทำให้อุปกรณ์ทางด้านเครื่องจักรกลมีความเสียหาย   และเป็นอันตรายต่อผู้ทำงาน   รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกแบบเกจวัดระดับน้ำมันทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์มาทดแทน

ลักษณะการทำงานเกจวัดระดับน้ำมัน จะใช้หลักการของ switch แล้วใช้การเคลื่อนไหวของแม่เหล็กเพื่อที่ให้แม่เหล็กเคลื่อนตัวไปบังคับ switch ทาง ttmnproject.com ได้พัฒนาระบบให้มีความทันสมัยมากขึ้น  รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะทำการส่ง Data ของระดับน้ำมันไปทาง wifi เข้า Webserver จะเป็น verion 2.00  เพื่อที่จะการวิเคราห์ระดับน้ำมันของเครื่องจักรกลโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปตากแดดอยู่หน้างานอีกต่อไป

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เกจวัดระดับน้ำมัน

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เกจวัดระดับน้ำมัน