รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ Data Logger  เครื่องบันทึกข้อมูล  SD-CARD โดยผลิตภัณฑ์ของเราสามารถบันทึกข้อมูลตามที่ Sensor ของลูกค้าต้องโดยสามารถบันทึกต่อกันให้เป็นไฟล์เดียว การประยุกต์ซึ่งลูกค้าต้องการดูการทำงานของอุญหภูมิของเครื่องจักรโดยจะใช้กันบันทึกแบบ Real-time ซึ่งลูกค้าสามารถ บันทึกเมื่อลูกค้าต้องการหยุดการบันทึก และเมื่อต้องการบันทึกใหม่ Data logger ของเราจะทำการบันทึกต่อนให้อยู่ใน File เดียวกันโดยการบันทึกทึกจะเป็น ไฟล์ .csv ซึ่งลูกค้าสามารถนำไป Plot เป็นกราฟเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานของเครื่องอย่างต่อเนื่อง   จากเซ็นเซอร์หลายชนิด และสามารถ กำหนดหน่วยวัดและสเกลให้สัมพันธ์กัน ระหว่าง Input-Output แสดงผลบนคอมพิวเตอร์เป็นกราฟ จากข้อมูล ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำหรือจากค่าขณะทำการวัด ซึ่ง Data loggerสามารถนำไปประยุกต์ได้หลายอย่าง   รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ ยกตัวอย่าง การบันทึกอุณหภูมิห้องเพื่อดูการทำงานของแอร์แต่ละตัว การบันทึกความชื้นเพื่อดูความชื้นของอาหารที่กระบวนการผลิต การบันทึกปริมาณก๊าซและสารพิษในอากาศ   การบันทึกการทำงานของระบบไฟฟ้า โดยนำไปวิเคราห์การประหยัดไฟฟ้า  การบันทึกการทำงานของโซล่าเซลล์ในกระบวนการผลิตและการชาร์ทแบตเตอรี่  รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  การบันทึกการใช้งาน GPS ยานพาหนะของระบบขนส่งเพื่อไม่ให้ผู้ขับขีขนส่งสินค้าออกนอกเส้นทางการขนส่งสินค้า การบันทึกการทำงานของการใช้อุปกรณ์ที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตคนเพื่อที่จะสามารถบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  Data Logger  เครื่องบันทึกข้อมูล  SD-CARD

TEMPerHUM_V20_record_en รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  Data Logger  เครื่องบันทึกข้อมูล  SD-CARD

Specification

Range of temperature: TEMPerHUM -40~+85 C; -40~+185F;

Resolution rate of temperature: 0.06C

Temperature sensor :

Precision of humidity: 20RH%~80 RH%;

Voltage: 4~6V;

Electricity:< 10 mA;

Voltage : 5V

Memory requirement: >16G

+/- 0.5C accuracy (Typical)

+/-1C accuracy (Maximum @ 0 to 75C)

Range of humidity:0~100RH%

Resolution rate of humidity:0.05RH%;

Data autosave to be txt Or csv format, can be open by excel