รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวัดระดับความสูงโดยแสดง Display LED เครื่องวัดระดับความสูงจะมีเครื่องนี้จะแสดงความสูงเท่ากับจำนวน LED ที่ติดยกตัวอย่างเช่นเมื่อวัดความสูงได้ 150 ซม จำนวน LED ก็จะแสดงจำนวน 150 ดวง ซึ่งจะเป็นการง่ายต่อผู้ที่ทำการวัดโดยสามารถแสดงออกมาได้อย่างเห็นชัดเจนมากขึ้น

เครื่องวัดความสูง