รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องทำไฟ HV กำเนิดโอโซน โดยโอโซนเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติเป็นตัวทำปฏิกิริยาที่รุนแรง และ ยังมีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อ จุลินทรีย์ ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ใน ผัก ผลไม้ นม ผลผลิตจากการเกษตร ซึ่งจะทำให้อายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้ในการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติทางเคมีที่สามารถทำความสะอาดให้กับน้ำและอากาศที่มีสิ่งเจือปนได้เป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับสารเคมีชนิดอื่นๆและสามารถสลายตัวได้ตามธรรมชาติโดยไม่ทิ้งสารตกค้างเอาไว้

photo131011

 รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องทำไฟ HV เครื่องกำเนิดโอโซน