รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ Fingerprint สตาร์ทมอเตอร์ไซด์ เป็นโปรเจคที่ ttmnproject ได้พัฒนาขึ้นเพื่อลดปัญหาการขโมยมอเตอร์ไซด์ ได้เป็นอย่างดีซึ่งจะสามาใช้งานได้กับบุคคลที่ได้มีการอนุญาต Scan ลายนิ้วมือของเจ้าของรถเอง  ซึ่งสะดวกต่อการใช้งานเพียงผู้ใช้นำนิ้วไปวางไว้ที่ Fingerprint  แล้ว MCU รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์   ก็จะประมวลผลว่าให้บุคคลนี้ที่ทำการ Scan สามารถขับรถไปได้หรือไม่ จากนั้นก็ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์