รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องตุ๋นซุป ระบบ PID ทาง ttmnprojectองการได้ตลอด ได้ออกระบบตุ๋นด้วยระบบ PID  ซึ่งในการทำอาหารที่จะให้มีความอร่อยมากที่สุดจะต้องทำการควบคุมอุณหภูมิความร้อนให้ได้ตามที่เราต้องการได้ตลอดเวลา ซึ่งจะต้องทำให้อุณหภูมิความร้อนนั้นจะไม่สูงและไม่ต่ำในอุณหภูมิที่เราต้องการ  ซึ่งทาง ttmnproject ได้จัดทำเครื่องตุ๋นขึ้นโดยจะรักษาอุณภูมิที่เราต้องตลอดเวลา  ยกตัวอย่าง รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เราต้องการทำไข่ลวกโดยจะต้องรักษาอุณหภูมิที่ 50 องศาตลอดระยะเวลา 3 นาที่เราก็จะได้ไข่ลวกที่น่าทานมากกว่าระจะปรับระบบแก๊ส