รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์   เครื่อง Multimeter  มีความสำคัญมากในการทำงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ซึ่งเครื่อง  Multimeter  ทาง ttmnproject ได้จัดทำขึ้นนั้นมีความผิดพลาดต่ำมากโดยทำการ calibration จาก FLUKE 5500 ซึ่งทางเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับสอบเทียบเครื่อง  Multimeter  รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะโดยทางเราได้จัดทำโปรเจคแล้วยังสามารถสอบเทียบเพื่อการันตีเครื่องมือที่เราได้ออกแบบโปรเจคอีกด้วย