รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ณภาพกำลังไฟฟ้า ( Power Quality )
การไฟฟ้าฯและกรณีเมื่อเกิดปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้ามีการทำงานผิดพลาด หรือหยุดการทำงานจากผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งเห็นได้ว่าคำ
นิยามของคำว่าคุณภาพกำลังไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟจะพูดถึงในกรณีที่แตกต่างกันไป แต่ในความเป็นจริง
แล้วมีความหมายเดียวกันซึ่งนิยามของคุณภาพกำลังไฟฟ้า ตามมาตรฐานสากล
กำลังไฟฟ้า คือ คุณลักษณะกระแสแรงดัน รับทำโปรเจคและความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าในสภาวะปกติไม่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีการทำงาน
ผิดพลาดหรือเกิดการเสียหาย เนื่องจากในปัจจุบันในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีเทคโนโลยีสูงขึ้นซึ่งจะมีความไว
ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกำลังไฟฟ้ามากกว่าในอดีต 

dsf
zhen qian niu niu ao men zu qiu pei lv zhen qian zha jin hua gai er bi fen wang 66ke ji wang huang jin cheng yu le ao men yong li wang shang yu le wang zhan zhen qian da pai you xi he ji yu le guan fang wang zhen qian qi pai zhen qian er ba gong you xi jin sha qi pai xia zai ao men pu jing du chang guan wang zhen qian zha jin hua wang shang yu le chang pai ming ben chi bao ma lao hu ji ji qiao 517qin zi wang er shou che zi xun wang wei xin kuai xun qing song yi ke ai mei li nv xing wang mei li feng qing wang zhong le fen xiang wang qi che bao yang le duo duo you xi wang ITzi xun ku ke ji zai xian ben di wang qi che bao yang re men yue du baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu baidu