รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์การรดน้ำต้นไม้และพืชต่างๆให้ตรงเวลาทำให้มีการเจริญเติบโต ต้นไม้และพืชต่างๆต้องการน้ำ ซึ่งน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยถ้าพืชนั้นได้รับน้ำมาเกินไปก็จะทำให้พืชนั้นตายได้ หรือถ้าหากพืชนั้นได้รับน้ำที่น้อยเกินไปก็จะทำให้พืชนั้นไม่เจริญเติบโต รวมถึงการออกดอก ออกผล ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การรดน้ำต้นไม้ให้ถูกวิธี ไม้ประดับหรือพืชต่างๆ จึงจะเจริญเติบโตนั้นก็จะมีปัจจัยที่สำคัญอยู่หลายปัจจัยที่จะนำมาเป็น เงื่อนไขในการรดน้ำต้นไม้ในที่นี่ได้นำเอา ความชื้นในดิน รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ มาทำการพิจารณาในการรดน้ำต้นไม้  ในช่วงที่ดีที่สุด

WP_20150107_001 - Copy2

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องรดน้ำพืชอัตโนมัติ