รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแปลงสัญญาณ Rs232 to Rs485 ทุก baudrateRS232-RS485-Converter-Connectionรับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแปลงสัญญาณ Rs232 to Rs485 ทุก baudrate

1รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแปลงสัญญาณ Rs232 to Rs485 ทุก baudrate

2รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแปลงสัญญาณ Rs232 to Rs485 ทุก baudrate

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแปลงสัญญาณ Rs232 to Rs485 ทุก baudrate
คุณสมบัติ
เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก RS232 ให้เป็นสัญญาณ RS422/RS485
สามารถแปลงสัญญาณ RS422/RS485 เป็นสัญญาณ RS232
สามารถควบคุมทิศทางของข้อมูลแบบอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ
สามารถใช้ได้กับทุกโปรแกรมที่ใช้สื่อสารแบบอนุกรม RS232
สามารถเลือก Auto Baud Rate ได้ตั้งแต่ 1,200-57,600 โดยการดิฟท์สวิตช์
มี LED แสดงสภาวะการทำงาน แรงดันไฟเลี้ยงสามารถใช้กับอะแดปเตอร์ 9 VDC