รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องนับเหรียญบนเครื่องแยกเหรียญ

• ใช้ง่าย นับได้แม่นยำ
• สามารถนับเหรียญ 2 บาทได้
• สามารถนับเหรียญและแยกเหรียญชนิด 10, 5, 2, 1, 0.50, 0.25 บาท ใส่กล่องเป็นอิสระ และบอกจำนวนได้อย่างถูกต้อง

Clip_9

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องนับเหรียญบนเครื่องแยกเหรียญ