รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์   MSO ออสซิลโลสโคป +16 channels Logic Analyzer  ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่น 16 channels Logic Analyzer ซึ่งเป็นช่องวัดสัญญาณดิจิตอลแบบ 16 ช่องสัญญาณ ออสซิลโลสโคปรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษที่ สามารถเพิ่มระดับการทำงานในส่วนของการดูรูปแบบของสัญญาณทั้งในส่วนของช่อง Analog (ช่องปกติ )พร้อมกันกับช่องทางดิจิตอล (ช่อง 16 channels Logic Analyzer )ซึ่งสโคปทั่วไปรับทำโปรเจคจะไม่สามารถทำงานในฟังก์ชั่นนี้ได้  Rigol Mixed Signal Oscilloscope ตัวนี้ยังมีขนาดหน่วยจำถึง 1 Mpts อัตราการสุ่มจับสัญญาณหรือ Sample Rate สูงถึง 1 Gsa/S หรือ 1 พันล้านจุดในระยะเวลา 1 วินาที เทียบได้กับสโคปชั้นนำยี่ห้อดังต่างๆ แต่ราคาต่างกันมากรับทำโปรเจค ตัวเครื่องมีขนาดเล็กพกพาสะดวก การแสดงผลผ่านจอสี

tek00001

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์สัญญาณโดยออสซิสโลสโคป

tek00002

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  วิเคราะห์สัญญาณโดยออสซิสโลสโคป