รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่อง SIMULATOR GPS เป็นเครื่องสำหรับทำการทดสอบสัญญาณให้กับระบบ ที่มีการใช้สัญญาณ GPS ซึ่ง เครื่อง SIMULATOR GPS จะส่งสัญญาณให้กับระบบทาง Rs485 จากนั้นเมื่อมีสัญญาณเข้าระบบเรียบร้อยจะสามารถอ่านค่าต่างของ รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ GPS ได้โดยจะเป็นการทดสอบว่าตัว GPS เสียหรือไม่

WP_20150220_0011

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่อง SIMULATOR GPS

 

Sentence ที่ใช้ในการส่งเข้าระบบ

 

Clip_8

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่อง SIMULATOR GPS