รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องวัดรอบเครื่องจักร  RPM   ทาง ttmnproject ได้ออกแบบระบบเครื่องวัดความเร็วของเครื่องจักร  ซึ่งความรอบของเครื่องจักรทางบริษัทกำหนดโดยสามารถวัดความที่มีความไวในการอ่านสูง  และ Sensor รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้มีประสิทธิภาพสูงมากๆ  และสามารถพัฒนาให้เข้ากับระบบต่างๆที่ต้องการความเสถียรวัดรอบ

 

WP_20150831_0041

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องวัดรอบเครื่องจักร  RPM

Specification sensor

Clip_9

ที่มา www.festo.com/net/sr_rs/SupportPortal/default.aspx?

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องวัดรอบเครื่องจักร  RPM