รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์   JOY STRICK ควบคุม MOTOR  เป็นการควบคุมมอเตอร์ระยะไกลซึ่งเราสามารถควบคุมโดยอุปกรณ์ต่างๆมากมาย  ยกตัวอย่าง   รถไร้คนขับ  เรือไร้คนขับ  ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในานอุตสาหกรรมอีกมากมาย

 

WP_20151001_003111

 

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์   JOY STRICK ควบคุม MOTOR