รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ขิมอิเล็กทรอนิกส์  โดยการทำสาย  จาก Laser ซึ่มีสายครบ 7 เสียงโด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด  โดยเมื่อเราทำการดีดนั้นจะทำลักษณะเอามือตัดผ่าน laser   เสียงก็จะออกมาตามสายที่ต้องการ

WP_20150920_0061

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ขิมอิเล็กทรอนิกส์