รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเตือนแก๊ส LPG  สามาถรับส่งข้อมูลแบบ real – time ซึ่งจะทำการ รับ ส่ง  ข้อมูลเข้ามาที่ office เพื่อที่สามารถดูระดับ แก๊สได้อย่างรวดเร็ว และมีปุ่มทดสอบการทำงานเพื่อให้สามารถ ทราบระดับ แก๊สได้

 

WP_20151219_0021

 

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเตือนแก๊ส LPG