รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ระบบแสดงผลระยะไกลคุณภาพไฟฟ้า  เป็นการ monitor ระบบ โดยไม่จำเป็นต้องจดบันทึกจะทำการจดบันทึกโดยการ บันทึกลง database

WP_20151212_001_1

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ระบบแสดงผลระยะไกลคุณภาพไฟฟ้า