รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ ถังขยะอัตโนมัติ  ซึ่งคนเดินจะเปิดฝาอัตโนมัติ  และมีเสียงเพลงตามต้องการ  และเมื่อคนเดินห่างออกไปถังขยะจะปิดอัตโนมัติ  และมีเสียงขอบคุณครับ

WP_20160225_001

 

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ ถังขยะอัตโนมัติ