รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ระบบบันทึกค่าแรง  Force Sensor Data logger SystemsForce  data logger ซึ่งเป็นการบันทึกค่า Force ในแต่ละมุมการวัด ซึ่งระบบสามารถบันทึกได้ตลอดเวลาและเมื่อทำการเปิดเครื่องใหม่จะทำการบันทึกใน file ใหม่ซึ่งสามารถบันทึกได้  99  file และสามารถเปิดใน Excel ได้อย่างง่ายซึ่งทาง ttmnproject ได้ทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์แรงที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดโดยสามารถนำไปวิเคราะห์แนวแรงได้

WP_20160503_003_1

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ระบบบันทึกค่าแรง  Force Sensor Data logger Systems

 

 

 

WP_20160503_004_1

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ระบบบันทึกค่าแรง  Force Sensor Data logger Systems