รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Monitor ไฟบ้านแบบ Real time ระบบที่ได้รับการออกแบบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่ต่อเชื่อมกับสายส่งการไฟฟ้าภายในบ้านจากนั้นจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมมีระบบแสดงผลการผลิตไฟฟ้าเพื่อนำข้อมูลของระบบไปแสดงผลบนจอ ระบบ Monitor ไฟบ้านแบบ Real time

WP_20160420_003_1

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Monitor ไฟบ้านแบบ Real time