รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ระบบส่งข้อมูลแสดงผลระยะไกลผ่าน Lan  การส่งข้อมูลเป็นจำนวนมากๆๆซึ่งออกมาจากเครื่องที่เราต้องการใช้ข้อมูล  เราจำเป็นต้องใช้เพียงเล็กน้อยเราจำเป็นต้องนำข้อมูลมาเขียนใหม่

WP_20160503_006_1

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ระบบส่งข้อมูลแสดงผลระยะไกลผ่าน Lan