รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ระบบควบคุมแรงดัน Solar cell เป็นระบบที่ใช้ในการปรับระดับแรงดันเพื่อที่สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้จำนวนมาก  ซึ่งแบตเตอรี่แต่ละตัวถ้าแรงดันต่ำมากเกินกว่าที่กำหนด  อุปกรณ์จะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างอัตโนมัติ

WP_20160715_001_1_1

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ระบบควบคุมแรงดัน Solar cell