รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ระบบควบคุมเรือแบบไร้สาย โดยทั่วไปเรือจะใช่การควบคุมที่มี  funtion ต่างๆๆ น้องทางเราได้เพิ่ม option ต่างๆๆ ไม่ว่า GPS , GYRO และระบบที่สื่อสารทางไกลซึ่งจะใช้ความถี่ 433 MHZ

 

WP_20160616_004_1

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ระบบควบคุมเรือแบบไร้สาย

WP_20160616_005_1

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ระบบควบคุมเรือแบบไร้สาย