รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสายพานแยกสีของวัตถุ  ระบบสานพานมีความสำคัญมากในการขนถ่ายอุปกรณ์ที่มีขนาดและน้ำหนักมาก   และสิ่งสำคัญการลำเลียงจะมีความลำบากมากถ้าในการสายการผลิตที่มีการจัดการไม่ดีพอ

WP_20160820_001_1

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสายพานแยกสีของวัตถุ