รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์   GUITAR  MIDI  ROCK  ปัจจุบันดนตรีมีความสำคัญต่อชีวิตมากมายซึ่งทำให้บุคคลแต่ละคนมีคงามผ่อนคลายมากขึ้น  ttmnproject ได้ออกแบบกีตาร์ Rock โดยใช่ Ribbon แทนสายกีต้าร์และสามารถโซโล่ได้เหมือนกีต้าร์

 

wp_ss_20160911_0001

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์   GUITAR  MIDI  ROCK

wp_ss_20160911_00021

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์   GUITAR  MIDI  ROCK