รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องช่วยเหลือฉุกเฉินระยะไกล  การช่วยเหลือเกิดขึ้นได้ทุกเวลา เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น   โดยอุปกรณ์นี้จะต้องสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันถ่วงที

 

WP_20160903_018_1

 

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องช่วยเหลือฉุกเฉินระยะไกล

WP_20160903_020_1

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องช่วยเหลือฉุกเฉินระยะไกล