รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  รับทำโปรเจคเครื่องดนตรี midi ,XYPHONE   การทำเครื่องดนตรี midi นั้นสามารถทำให้เราเล่นเสียงเครืาองดนตรีรับทำโปรเจคได้หลายเสียงซึ่งแต่ละเสียงนั้นเราสามารถกำหนดเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีที่ซับซ้อนมากมาย  ttmnproject ได้ออกแบบเครื่องดนตรีที่มีเสียงต่างได้ได้มากมาย

 

WP_20160912_0031

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  รับทำโปรเจคเครื่องดนตรี midi ,XYPHONE