รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์  แขนกลควบคุมการทำงานด้วย arduino สามารถจับวัตถุ จาก ที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่งได้ ด้วยการรับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์  แขนกล เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานด้วย arduino และสามารถบังคับแบบไร้สายซึ่งเราจะควบคุมได้อย่างแม่นยำ

WP_20161027_006_1_1

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์  แขนกล