รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  SAXOPHONE  MIDI  เป็นการออกแบบบระบบ Midi โดยการทำโดยใช้การเชื่อมต่อการสื่อสาร RS485 เพื่อให้ระบบได้มีความเสถียรในการรับส่งข้อมูล

P_20170215_144203_1

 

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  SAXOPHONE  MIDI