รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมการอบข้าวสาร  การตรวจข้าวสารโดยใช้การทดสอบด้วยความชื้นนั่นเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุดเพราะการทดสอบความชื้นจะทำให้เราสามารถทราบความชื้นและอุณหภูมิการเก็บรักษาข้าวสาร

P_20170219_103722_1

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมการอบข้าวสาร

P_20170219_103717_1

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมการอบข้าวสาร