รับโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  เครื่องจำหน่ายบะหมี่กึงสำเร็จหรือจำหน่ายขนมทาง ttmnproject.com ได้ทการออกแบบระบบเพื่อที่จะสามารถจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิมากและสะดวกสบายมากขึ้น

P_20170225_074019_1

รับโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป