รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องจับเวลาอัตโนมัติ  เป็นเครื่องจับเวลาีความเที่ยงตรงและยุติธรรมซึ่งได้ทำขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบร่างกายเพื่อที่ให้ทุกคนสามารถใช่งานได้สะดวกและรวดเร็วมากที่สุด

P_20170215_070158_1

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องจับเวลาอัตโนมัติ