รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องวัดค่าตัวเก็บประจุ  เป็นเครื่องวัดที่มีความแม่นยำอย่างมากซึ่งเราสามารถทดสอบตัวเก็บประจุแบบการตรวจสอบถูกต้อง

P_20170221_065204_1

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องวัดค่าตัวเก็บประจุ