รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นฟาร์มไก่  ซึ่งการออกแบบระบบควบคุมนี้สามารถทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นโดยค่าใช้จ่ายทางได้การควบคุมระบบนั้นสำคัญมากทำให้ลดความเสียหายที่เกิดกับไก่ได้เป็นจำนวนมาก

P_20170909_113436_1

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นฟาร์มไก่

P_20170909_113444

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นฟาร์มไก่