รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องวัดสภาวะแวดล้อมออนไลน์  เป็นเครื่องที่สามารถวัดมลภาวะแวดล้อมผ่านระบบไร้สาย ซึ่งสามารถช่วยทำให้เรารู้การเกิดมลภาวะต่างๆ

20180308_065547

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องวัดมลภาวะแวดล้อมออนไลน์