รับทำโปรเจคอิเล็คทรอนิกส์ ระบบ Monitor Network using raspberry pi