รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ งานทางด้าน Machine Learning