รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  รับทำงานวิจัย เกี่ยวกับ Machine learning  ,AI  เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆ  รับทำงานวิจัยวิเคราะห์การเดิน (gait analysis) เพื่อใช้สำหรับพัฒนาอุปกรณ์การช่วยเหลือในขณะเดินเบื้องต้น

 

Clip

 รับทำงานวิจัยวิเคราะห์การเดิน (gait analysis)

3_V

 รับทำงานวิจัยวิเคราะห์การเดิน (gait analysis)

2_V

 รับทำงานวิจัยวิเคราะห์การเดิน (gait analysis)