รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  NMEA ย่อมาจาก Nation Maritime Electronics Association ซึ่งเป็นสมาคมที่มุ่งเน้นศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ โดยอุปกรณ์เหล่านี้ เมื่อเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันต้องสามารถเข้าใจกันได้ หรือสื่อสารโดยใช้ภาษาเดียวกัน NMEA จึงพัฒนามาตรฐานในรับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ดังกล่าว เรียกว่า NMEA Standard ซึ่งระบุข้อมูลการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและรูปแบบของข้อมูล

 

MC   – รูปแบบที่แสดงรายละเอียดของ GPS  รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องความเร็ว (velocity) ค่าพิกัด เวลา ตลอดจนทิศทาง

 

ตัวอย่าง : $GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6A

 

ความหมาย ต่างๆ
RMC – Recommended Minimum sentence C
123519 – ข้อมูล fix เมื่อเวลา 12:35:19 UTC
A – สถานะ A= กำลังใช้งาน หรือ V= ยกเว้น
4807.038,N – ค่าแล็ตติจูด 48 องศา 07.038 ?   เหนือ
01131.000,E – ค่าลองจิจูด 11 องศา 31.000 ? ตะวันออก
022.4 – ความเร็วเทียบกับพื้นดิน หน่วยเป็น knot ( ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง)
084.4 – มุมของทิศทางเทียบกับเหนือจริง
230394 – วันที่ – 23 มีนาคม 1994
003.1,W – มุมต่างระหว่างเหนือจริงกับเหนือแม่เหล็ก
*6A – ค่า checksum นำหน้าด้วยเครื่องหมาย *

PGN to Nmea1

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องแปลง NMEA 2000 to  NMEA 0183

IMG_58541

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องแปลง NMEA 2000 to  NMEA 0183

IMG_58571

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องแปลง NMEA 2000 to  NMEA 0183