โปรเจคอิเล็กทรอนิกส์   เป็นการรับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์โดยจะเป็นการวิเคราะห์ลักษณะของกราฟแต่ละแกนโดยจะทำการนำ Sensor ลงไปใต้น้ำแล้วทำการอ่านค่าทาง  Monitor ซึ่งทาง ttmnproject รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ นั้นได้ใช้  Labview ในการวิเคราะห์กราฟ  โดยการนำประยุกต์ใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินของมนุษย์ว่ามีแนวโนมลักษณะการเดินเป็นอย่างไร

3_1 2_2 1 1

Specification

–        แสดง Monitor data logger

–        สามารถบันทึก SD Card

–        ดู  Data แบบ Real time

–        ใช้ Battery ต่ำมาก

–        ประยุกต์ใช้งานกับ Sensor หลายรุ่น