รับทำโปรเจค ผลงานเครื่องนับการดันพื้น ( ดันขึ้นสุดลงสุดนับ1)

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ ผลงาน เครื่องนับการดันพื้น(ดันขึ้นสุดลงสุด) ใช้วัดการกันพื้นในการตรวจขึ้นสุดลงสุด ในตัวเครื่องมีการใช้เซ็นเชอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง สองตัวในการตรวจวัดการขึ้นลงในการดันพื้น

ex1

เหมาะสำหรับสถานที่ทดสอบร่างกาย

Specification เครื่องนับการดันพื้น(ดันขึ้นสุดลงสุด)

-ใช้ไฟ 220V 50Hz

-จอ LED กว้าง 8×12 นิ้ว

-นับครั้งได้ตั้งแต่ 0-999 ครั้ง

-เปิดเครื่องได้ 24 ชั่วโมง