รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ 9V

ถ่าน NiMH แบบทั่วไป กับ ถ่านชาร์จแบบ NiMH (Low Self Discharge)

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์   เนื่อง จากว่าถ่านชาร์จ NiMH แบบ ทั่วไปนั้น ในปัจจุบันทางผู้ผลิตก็มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นทำให้ถ่านประเภทนี้มีความจุสูง มากขึ้นเรื่อย ๆ ผิดกับแต่ก่อน ที่มีความจุประมาณ 600 800 mAh. เท่านั้น  อย่างไรก็ตาม ทางผู้ผลิตก็รับทราบปัญหาจากการใช้งานของผู้บริโภคทั่วโลกที่ใช้ถ่านชาร์จ NiMH เพื่อทดแทนถ่านอัลคาไลน์ การพัฒนาของแบเตเตอรี่มี่ technology มากมายเพื่อความประหยัดในการใช้งานต่อเนื่อง  แต่โดยที่ถ่าน NiMH มี จุดด้อยกว่าถ่านอัลคาไลน์ก็คือ เมื่อเก็บไว้นาน ๆ (หลังจากชาร์จเต็มแล้ว) รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  หรือบรรจุค้างไว้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ประจุไฟจะค่อย ๆ คายออกไปเรื่อย ๆ จนเหลือน้อย เหลือเกือบหมด หรือหมดเลย ขึ้นอยู่กับระยะเวลา อุณหภูมิที่เก็บ ยี่ห้อ คุณภาพของถ่านชาร์จ ฯลฯ สรุป ก็คือว่าถ่าน NiMH ถ่าน ชาร์จเต็มแล้ว ทิ้งไว้ไม่ใช้ ไฟก็จะค่อย ๆ น้อยลงไปเรื่อย ๆ แล้วแต่คุณภาพของถ่านและการจัดเก็บของเรา บางก้อน 10-15 วันนำไปใช้ก็ไม่สามารถใช้ได้แล้ว ต้องนำมาชาร์จใหม่ ส่วนถ่านชาร์จ NiMH (LSD) ที่เพิ่งออกมาใหม่นั้นซึ่งมีราคาแพงกว่าถ่าน NiMH ประมาณ 20 %  แต่กลับมีความจุสูงสุดน้อยกว่า โดยมีความจุอยู่ที่ประมาณ 2,000 2,100 mAh. แล้วแต่ยี่ห้อ  รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  โดย มีคุณสมบัติของถ่านอัลคาไลน์เข้าไปอยู่ด้วย ก็คือ มีอัตราการคายประจุ น้อยมาก กล่าวคือ ชาร์จเต็มแล้ว ทิ้งไว้นาน ๆ ไฟก็ยังคงเหลือเท่าเดิม เหลือลดน้อยกว่าเดิมไม่มากนักเท่าที่โฆษณา  ความจุจะลดลงเพียง 10 % เท่านั้น

 

 

 

photo12681

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ 9V

photo12621

รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ 9V

 

– โปรเจค เครื่องชาร์จถ่านขนาด 9V

– ชาร์จถ่านขนาด 9V (แรงดัน 9.6 V) เต็มภายใน 2 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้น

– ชาร์จได้เต็มก้อนโดยปราศจากปัญหาการชาร์จเกิน ตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อชาร์จเสร็จ

– สามารถชาร์จถ่านขนาด 9V มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อแบตเตอรี่เต็ม

– สามารถกระตุ้นถ่านชาร์จ 9V ที่เก่าแล้วให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง